Wybierz swój liner

Oczekuje na patent*
Krok 1

Poziom amputacji

Wybierz poziom amputacji

Krok 2

Długość pozostałej kończyny

Wybierz długość dla pozostałej kończyny z odniesieniem do poziomu amputacji

Krok 3

Poziom aktywności

Dobierz poziom aktywności pocjenta z odniesieniem do jego wieku, poziomu aktywności oraz przyzwyczajeń

Krok 4

Kształt oraz objętość pozostałej kończyny

Wybierz objętość oraz kształt pozostałej kończyny

Krok 5

Kliniczne warunki

Wybierz kliniczne warunki dla pozostałej kończyny i /oraz pacjenta

* Metoda selekcji założona na wskazaniach klinicznych